OTP Bank

Konkurs « Eseja më e mirë »

Banka OTP Albania shpreh një kujdes të veçante ndaj brezit te ri, prandaj edhe këtë herë nuk ka munguar mbështetja për ta. Gjatë muajit Dhjetor 2019 Fakulteti Ekonomik Shkodër shpalli konkursin “Eseja më e mirë” ku pjesëmarrës ishin studentët e këtij fakulteti.