OTP Bank

Depozita Optimal

Depozita Optimal është një depozitë kursimi ideale për të përfituar një të ardhur të rregullt mujore në llogarinë tuaj. Një zgjidhje fleksibël për të gjithë klientët ekzistues dhe klientët e rinj të OTP Bank Albania me një afat 1 vjeçar dhe me norma interesi konkurruese.

 

Përfitimet

  • Shuma minimale për të çelur depozitën është 50,000 Lekë/ 500 Euro
  • Maturimi është 1 vit
  • Norma interesi konkurruese
  • E ardhur e rregullt mujore çdo muaj
  • Mundësi autorinovimi dukë përfituar interes pa ndërprerje
  • Fleksibilitet i lartë duke përfituar kapitalin e plotë të investimit dhe interesat mujore në rast të mbylljes së depozitës
  • Lejohen vetëm tërheqje të plota të fondeve
  • Mbajtës të kësaj depozite mund të jenë një klient ose disa
  • Procedurë e shpejtë

 

 

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozitë Optimal:

  • Mjet identifikimi i vlefshëm (kartë identiteti apo pasaportë)

 

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.