OTP Bank

Depozita Rising Star

???? Depozita Rising Star është dhurata më e vlefshme që mund t’i bëhet çdo fëmije! ????

Mjafton një shumë fillestare minimale prej 5000 Lekë ose 50 EUR në varësi të monedhës që dëshironi të hapni depozitën dhe ju keni ndërtuar themelet e para të sigurisë së fëmijëve tuaj.

Për çdo depozitë të hapur brenda muajit Qershor, ne ju dhurojmë 1,000 Lekë ose 10 Euro dhuratë.

Më pas, ju mund të depozitoni sasinë e parave që dëshironi në frekuencën që dëshironi ose mund të përcaktoni pagesa të rregullta mujore të cilat debitohen direkt nga llogaria juaj.

Interesat që ne ofrojmë, janë ndër më konkurueset në treg.

 
 
Përfituesit e depozitës Rising Star

Ky produkt është i vlefshëm për gjithë ata prindër që dëshirojnë të kursejnë për të ardhmen e fëmijëve.

 

Përfitimet

 • Norma e interesit në LEK: Bono Thesari 6M me interes 3.280%
 • Norma e interesit në EUR: Euribor 12m + 0.5% (min 0.15%) me interes 4.169%
 • Shuma minimale: 5,000 LEK/ 50 EUR
 • Shuma maksimale: Nuk ka kufizim për shumën maksimale për çeljen e produktit
 • Kjo depozitë ofrohet në monedhën Lekë dhe Euro
 • Maturimi: Afati maksimal i depozites për fëmijë është derisa mbajtësi i saj të mbushë 18 vjeç
 • Depozitime: Depozitimet lejohen në çdo moment
 • Periudha e kreditimit të interesit në llogari: Një herë në vit, në fund të vitit kalendarik

 
 

Norma e interesit do të jetë e ndryshueshme çdo vit në muajin Prill sipas normave bazë të interesit të publikuara nga Banka e Shqipërisë dhe REUTERS në 31 Mars të çdo viti, përkatësisht Bono Thesari 6 mujore për depozitat në Lekë & Euribor 12M + 0.5% min 0.15% për depozitat në Euro;  

Interesi paguhet 1 herë ne vit, çdo 31 Dhjetor;  

Në rast mbyllje përpara afatit klienti nuk do të përfitojë interesin e vitit aktual, dhe interesin neto të dy viteve të mëparshme;

Dokumentacioni i kërkuar

Për fëmijën:

 • Dokument identifikimi
 • Pasaportë
 • Certifikatë personale e fëmijës
 • Certifikatë lindje (kur depozita hapet për një të porsalindur)

Për prindërit:

 • Dokument identifikimi
 • Pasaportë
 • Kartë identiteti
 • Certifikatë familjare e muajit të fundit

Për përfaquesin ligjor:

 • Dokument identifikimi
 • Pasaportë
 • Kartë identiteti
 • Vërtetim nga Gjykata e Rrethit për marrjen e kujdestarisë mbi fëmijën.

Më shumë mbi depozitën Rising Star

 • Tërheqjet e pjesëshme të fondeve nuk do të lejohen;
 • Për mbylljet para kohe aplikohet penalitet për 3 vite interesa;
 • Në rast se tërhiqet shuma e depozituar brenda 30 ditëve para afatit të maturimit, atëherë depozita do të mbyllet dhe klienti përfiton interesat për të gjithë periudhën e plotë të shumës në depozitë;

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: