OTP Bank

Kombëtare

Transfertat Kombëtare

Kryhen në të gjithë rrjetin e degëve të bankës si dhe nëpërmjet aplikacionit online.

Kanali që përdor banka për ekzekutimin e transfertave kombëtare është platforma SWIFT.
Banka është anëtare e Sistemeve Kombëtare të Pagesave si AECH dhe AIPS.

Datë-valuta normale e aplikuar nga banka për ekzekutimin e transfertave në monedhën vendase (ALL) është d+1 ndërkohë për monedhat e tjera d+2. Banka me kërkesë të klientit, kundrejt aplikimit të komisioneve shtesë sipas Kushteve të Punës në fuqi, mund të ekzekutoje transferta me datë-valutë urgjente: brenda dite ose me datë-valutë d+1.

• BIC/SWIFT Code i bankës: PUPPALTR
• Monedhat e pranuara nga banka: ALL,EUR, USD, GBP, CHF, CAD.

Detajet bankare të nevojshme për ekzekutimin e një transferte në nisje brenda Shqipërisë:

• Emri dhe adresa e plotë të përfituesit;
• IBAN i llogarisë së përfituesit;
• Emri i bankës së përfituesit;
• BIC/Swift code i bankës përfituese;
• Qëllimi i transfertës
• Përzgjedhja e komisioneve: OUR– Të gjitha komisionet do të paguhen nga klienti urdhërues, SH.A – Komisionet e bankës urdhëruese paguhen nga klienti urdherues ndërkohë që komisionet e aplikuara nga bankat e tjera paguhen nga klienti perfitues BEN – Të gjitha komisionet do të paguhen nga klienti perfitues.