OTP Bank

Vende Vakante

Të vetëdijshëm për faktin se punonjësit janë burimi ynë kryesor strategjik, ne përpiqemi të inkurajojmë zhvillimin e potencialit të tyre, pasi ata janë një faktor kyç për të siguruar një avantazh të qëndrueshëm konkurrues të Bankës sonë. Ne zhvillojmë një mjedis pune të bazuar në besimin dhe besnikërinë reciproke. Në Bankë tonë ne ushqejmë një mjedis stimulues, i cili mundëson zhvillimin profesional dhe realizimin e ambicieve personale dhe profesionale. Në të njëjtën kohë, ne ushqejmë me kujdes një kulturë të punës në grup për shkak të sinergjisë së sjellë nga potencialet e përbashkëta.

Vite biznesi të suksesshëm janë pas nesh dhe, të udhëhequr nga vlerat tona, ne vazhdojmë të krijojmë dhe përmirësojmë ekipin tonë që sjell sukses.

Nëse ke një nivel të lartë ekspertize, je i motivuar për të punuar në një mjedis dinamik, je i përkushtuar në punën tënde dhe i qasesh me ndërgjegje sfidave të biznesit, ti ke mundësinë të bëhesh pjesë e ekipit të bankës OTP Albania.

Ne do të japim mundësinë të zgjerosh njohuritë dhe të ndërtosh një karrierë në një mjedis të rregulluar sipas standardeve më moderne, ku profesionalizmi vlerësohet, por barazia dhe respekti për diversitetin është një domosdoshmëri, ku kujdesen punonjësit, dhe ku përkushtimi dhe arritjet shpërblehen.

Mirë se vini në ekipin e Banka OTP Albania!

Customer Relationship Manager

Burrel, afati i fundit i aplikimit: 18 qershor 2024

Business Customer Relationship Manager

Tiranë, afati i fundit i aplikimit: 18 qershor 2024

Voice of Customer Management Specialist

Tirana, afati i fundit i aplikimit: June 18, 2024

Specialist, Sektori i Shërbimit të Cilësisë

Tiranë, afati i fundit i aplikimit: 17 qershor 2024

Jurist

Tiranë, afati i fundit i aplikimit: 14 qershor 2024

Specialist, Sektori i Taksave

Tiranë, afati i fundit i aplikimit: 13 qershor 2024

Arkëtar i Përkohshëm

Fier, afati i fundit i aplikimit: 13 qershor 2024