OTP Bank

Pagesa utilitare

Në Bankën OTP Albania ju mund të kryeni pagesat utilitare ndaj të tretëve në degët tona ose nga aplikacioni Online Banking.

  1. Pagesat në degët e Bankës OTP Albania mund të kryhen nga të gjithë, klientë ose jo klientë të bankës. Për pagesat në sportel është e nevojshme të paraqitet një mjet identifikimi dhe fatura për arketim sipas rastit.

Faturat që mund të paguhen në degët e Bankës OTP Albania janë si më poshtë:

Pagese ne llogari te fakultetit 01Pagesë në llogari të fakultetit

Pagese per ambasada 01Pagesë për ambasada

Faturat e fiskalizuara 01Faturat e fiskalizuara

Pagesat utilitare 01Pagesat utilitare (faturat e energjisë elektrike, ujësjellesit, telefonisë celulare, gjobat e makinës etj.)

Faturat e fiskalizuara 01Pagesë për doganën

Pagese tatimesh 01Pagesë tatimesh

Pagese e taksave te bashkise 01Pagesë e taksave të bashkisë

Fatura per degen e thesaritFatura për degën e thesarit etj.

  1. Me anë të aplikacionit Online Banking ju mund të kryeni pagesat utilitare ndaj të tretëve lehtësisht dhe nga komoditeti i shtëpisë suaj.

Nga kompjuteri, smarphone apo tableti paguaj faturat në siguri maksimale;

Pagesa për energjinë elektrike
Pagesa e faturës së ujit
Gjobat e makinës
Pagesë e telefonisë celulare
Pagesë në favor të tatimeve
Pagesë doganash
Pagesë e llogarive të buxhetit
Pagesa për energjinë elektrike
Pagesa e faturës së ujit
Gjobat e makinës
Pagesë e telefonisë celulare
Pagesë në favor të tatimeve
Pagesë doganash
Pagesë e llogarive të buxhetit