OTP Bank

2019 – Banka OTP Albania dhuron për nxënësit e shkollës Tirana International School

Banka OTP Albania dhuron artikuj shkollorë dhe jo vetëm për nxënësit e Tirana International School. Ndër artikujt që u dhuruan mund të përmenden blloqe shënimesh me ngjyra, stilolapsa, syze dielli etj.