Disa gjëra që mund të bësh me Kredinë Konsumatore Ekspres:

Llogarit këstin tënd!

LEK

|
100 000 ALL
|
500 000 ALL
Kësti yt është:

Si mund të aplikoj?

Aplikim Online

Për t’ju thjeshtësuar sa më shumë procesin, ju keni mundësi të nisni aplikimin tuaj pa u paraqitur në degë – direkt nga kompjuteri ose telefoni juaj!

Aplikimi im

Me ndihmën e një agjenti

Nëse keni pyetje ose paqartësi ose ndiheni më komod të nisni aplikimin tuaj me anë të një telefonate, një nga agjentët tanë do t’ju përkrahë pergjatë gjithë procesit.

Ju lutem më telefononi

Çfarë do të ndodhë?

  1. Ti do të telefonohesh nga një agjent i bankës.

  2. Nese ti plotësoni kushtet paraprake, agjenti i bankës do t’Ju rezervojë një takim në një nga degët e bankës.

  3. Aplikimi yt do të shqyrtohet dhe ti do të njoftoheni për vendimin.

Pyetje dhe Përgjigje

Kredia mund të jetë me afat deri në 7 vite.
Duke pasur një bashkëhuamarrës dhe me paraqitjen e dokumentave të të ardhurave, ju mund të merrni Kredinë Konsumatore Ekspres, konform politikës së bankës.
Patjeter, gjithësesi aplikimi do të jetë subjekt aprovimi konform politikave të bankës.
Nese të gjitha kërkesat e bankës janë plotësuar me informacionin tuaj, ju do të merrni një përgjigje brënda ditës së punës së aplikimit tuaj.
Patjeter, ju mund të shlyeni kredine në menyrë të plote apo të pjesshme kur të deshironi, duke permbushur kërkesat e bankës
Për një kredi 700,000 ALL, për afat 4 vite, kësti i kredisë është 17,254 ALL fiks për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë
Mjafton një kartë identiteti dhe vertetim të ardhurash dhe Ju mund të merrni Kredinë Konsumatore Ekspres