Specialist per projektin e Re Brandimit te Kartave (Kontrate me Afat)

Specialist per projektin e Re Brandimit te Kartave (Kontrate me Afat)

Objektivat Paresore

Ri-Brandimi i portofolit te kartave te Debitit dhe Kreditit me logon e re OTP Bank.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Pergjegjes per procesin e shitjes dhe validimit te kartave te debitit dhe kreditit me logon e re OTP;

 • Pergjegjes per modifikimin e paketave te lidhura me kartat e reja;

 • Te kete njohuri shume te mira per perdorimin e sistemit te bankes Delta;

 • Te jete i informuar mbi produket e bankes, ne vecanti kartat dhe paketat.

 • Te marre ne dorezim dhe te shperndaje ne deget perkatese kartat dhe PIN-et ;

 • Te kete njohuri per perpunimin e raporteve.

Aftesite e kerkuara

 • Diplomë universiteti

 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze;

 • Njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike (përdorim mjaft i mire i excel);

 • I afte të punojë në grup;

 • I vetë-motivuar, i mirë organizuar, sistematik dhe diskret.

 • Eksperience e meparshme ne sektorin bankar perben avantazh.

Afati i fundit i aplikimeve: 30 Korrik 2019