v2.0_Biznes- Kerkese per shtyrje te pageses se kestit te kredise_