OTP Bank

Politika e ekzekutimit të urdhrit të klientit

Në zbatim të ligjit për tregjet kapitale, Banka OTP Albania ka krijuar një politikë ekzekutimi dhe të gjitha procedurat e nevojshme të ekzekutimit nën kushtet më të favorshme të klientit dhe në bazë të përpjekjes më të mirë për ekzekutimin e urdhrave ose transmetimin e një urdhri të klientit.

Lexoni këtu versionin e plotë të politikës