OTP Bank

Zoltan Molnar

Z. Zoltan Molnar është diplomuar në profilin Financë-Bankë nga Universiteti Corvinus i Budapestit (Hungari) dhe ka një diplomë MBA nga Shkolla e Menaxhimit të Mastrihtit (Holandë).
Z. Molnar e ka filluar karrierën e tij në 2007 në Ernst & Young Hungary në ekipin Këshillues të Transaksioneve. Ai ka qënë i përfshirë në disa projekte të kujdesit financiar, financave të korporatave dhe M&A në rajonin e EQL. Z. Molnar ka marrë kualifikimin ACCA dhe ka kryer angazhime audituese. Ai gjithashtu ka kryer disa misione në Gjermani dhe më vonë është transferuar në Kuvajt, Lindjen e Mesme.
Prej vitit 2015, Z. Molnar ka punuar në OTP Bank Hungari në Departamentin e Bashkimeve dhe Blerjeve duke ekzekutuar projekte në të gjithë rajonin e EQL.
Z. Molnar ka marrë rolin e Anëtarit të Bordit të Drejtorëve në Vojvodanska banka AD midis shtatorit 2019 dhe prillit 2021. Që nga qershori 2021, ai është Kryetar i Bordit të Drejtorëve në OTP Osiguranje AD një kompani sigurimesh dhe prej qershorit, 2023 anëtar në Komitetin e Kontrollit të Bankës OTP Albania.