OTP Bank

Zhaneta Pllaha

Znj. Zhaneta Pllaha është shtetase shqiptare, e diplomuar në degën Matematikë, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri.

Karriera e saj në sistemin bankar fillon në vitin 1999 në Departamentin e IT pranë Bankës së Kursimeve (sot RZB).

Në vitin 2003 ajo ju bashkua grupit të themelimit të Bankës Popullore (sot OTP Bank Albania), projekt ky që u kuroëzua me sukses në Mars 2004.

Znj. Pllaha u emërua Drejtore e Zhvillimeve Teknologjike të Bankës Popullore, kurse në vitin 2009 u emërua Drejtore e Departamentit të Projekteve dhe Organizimit në Bankën Societe Generale deri në vitin 2017 kur u emërua Drejtore e Divizionit Operacional në Bankën Societe Generale në Mozambik.

Në vitin 2020, znj. Pllaha u emërua Drejtore e Departamentit të Projekteve, Organizimit dhe Kanaleve Elektronike në Bankën OTP Albania.

Në periudhën 2022 – 2023 ajo mori rolin e Drejtores së Projektit për bashkimin e OTP Albania me Alpha Bank.

Në dhjetor të vitit 2022, Znj. Pllaha u emërua Drejtore e Departamentit të Strategjisë dhe Inovacionit.