OTP Bank

Stavri Pashko

Z. Stavri Pashko, shtetas shqiptar, është i diplomuar në Universitetin e Torinos për Shkenca Strategjike dhe ka një diplomë MBA në Udhëheqje për Qëndrueshmëri. Z. Stavri Pashko ka një përvojë të thelluar në auditimin e brendshëm, menaxhimin e riskut, zhvillimin e biznesit dhe qëndrueshmërinë. Me mbi 17 vjet përvojë në industri, Z. Pashko e ka nisur eksperiencën e tij tek ProCredit Bank Albania dhe ish-Societe Generale Albania duke vijuar më pas në kompani ndërkombëtare si Telia Company, Volvo Group dhe Volvo Cars.
Gjatë gjithë karrierës së tij, Z. Stavri Pashko ka treguar përkushtim ndaj profesionit të Audituesit. Ai është një nga themeluesit e Institutit Shqiptar të Audituesve të Brendshëm dhe ka kontribuar prej disa vitesh si anëtar i Komitetit Udhëheqës për Institutin Global të Audituesve të Brendshëm me seli në SHBA.
Në vitet e fundit, Stavri ka vepruar si Kryetar i Komitetit të Kontrollit dhe Anëtar i Këshillit Drejtues i ish-Alpha Bank Albania. Aktualisht, Stavri është një Zhvillues i Biznesit të Qëndrueshmërisë në Volvo Cars, i fokusuar në sigurimin e pajtueshmërisë me qëndrueshmërinë dhe integrimin e praktikave të qëndrueshmërisë në operacionet e biznesit global.