OTP Bank

Rajeda Sinoimeri

Rajeda Sinoimeri, një shtetase shqiptare, është diplomuar në Financë dhe Kontabilitet pranë Fakultetit Ekonomik, Universitetit të Tiranës në Shqipëri dhe zotëron një diplomë Master Shkencor në Tregje Financiare dhe Manaxhim Bankar të lëshuar nga Universiteti Europian i Tiranës.

Rajeda Sinoimeri nisi karrierën e saj si specialiste EWS për kontrollin e kredive me probleme nga klientët korporata pranë një banke të nivelit të dytë në Shqipëri. Përvoja e parë e znj. Sinoimeri si auditore daton në vitin 2010 në PwC Albania.

Në nëntor 2012, ajo u bashkua me kompaninë e auditimit Gjini Consulting sh.p.k si Senior Auditor, një funksion që ajo e mbajti për një periudhë prej 2 vjetësh. Nga janari i vitit 2015, znj. Sinoimeri ka mbajtur postin e Senior Auditor në firmën ndërkombëtare të auditimit Mazars në Shqipëri, me seli në Tiranë, për një periudhë një vjeçare.

Nga nëntori 2015 deri në gusht 2020 ka qenë pjesë e një prej kompanive Big 4 të auditimit, Deloitte Albania sh.p.k ku i është dedikuar auditimit për klientët italianë me rolin e Manaxheres së Auditit. Rajeda Sinoimeri po finalizon procesin e marrjes së kualifikimit ndërkombëtar ACCA.

Pas një eksperience dhjetë vjeçare në auditim, kontabilitet dhe dhënie sigurie, në shtator të vitit 2020, ajo u bashkua me OTP Bank Albania si Drejtore e Departamentit të Kontrollit të Brendshëm.