OTP Bank

Orsolya Csilla Kovács

Znj. Orsolya Kovacs, shtetase Hungareze, është diplomuar në Universitetin Corvinus të Budapestit në profilin Menaxhim dhe Organizim. Znj. Kovacs punon në industrinë bankare që nga viti 2006, vit në të cilin është bashkuar me OTP Group si analiste financiare. Që nga viti 2022, znj. Orsolya Kovacs është Drejtoreshë e Departamentit të Analizës Strategjike përgjegjëse për mbështetjen e vendimmarrjes strategjike në OTP Group. Prej vitit 2022, znj. Kovacs është anëtare e Bordit Mbikëqyrës të OTP Home, një filial i OTP Group për ofrimin e ekosistemit të pasurive të paluajtshme në internet të OTP Group. Znj. Kovacs është anëtare e Këshillit Drejtues të OTP Albania që nga viti 2023.