OTP Bank

Örs Levente Szilágyi

Z. Örs Levente Szilágyi, shtetas hungarez, është diplomuar në Universitetin Corvinus të Budapestit me fokus drejtimin e analizës së investimeve dhe menaxhimit të rrezikut (2007). Ai zotëron gjithashtu një diplomë të përbashkët MBA në Administrim Biznesi nga Mastriht School of Management dhe SEED Hungary (2020).

Z. Szilágyi ka punuar në industrinë bankare që nga viti 2007 në fushën e menaxhimit të rrezikut. Karriera e tij ka filluar si zhvillues i modeleve të riskut dhe që prej vitit 2010 ka drejtuar departamente të ndryshme të rrezikut në sektorin bankar hungarez.

Z. Szilágyi u bashkua me OTP Group në vitin 2016 si Drejtor i Departamentit të Përgjithshëm të Analizës dhe Modelimit, rol të cilin e mban dhe sot.

Që nga viti 2023, z. Szilágyi është anëtar i Bordit Mbikëqyrës të OTP Faktoring cPlc. filial i OTP Group.

Z. Szilágyi është anëtar i Këshillit Drejtues i Bankës OTP Albania që nga viti 2023.