OTP Bank

Ilir Ciko

Z. Ilir Ciko është një ekonomist shqiptar i cili ka një Master në Administrim Publik nga Universiteti i Harvardit dhe një MBA nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Nebraskës. Z. Ciko ka përvojë të konsiderueshme dhe angazhim afatgjatë në menaxhimin e institucioneve dhe ekipeve private e publike, si dhe në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve të mëdha dhe buxheteve. Përvoja e tij 27 vjeçare përfshin kërkime dhe konsulenca të ndryshme zhvillimi për organizata ndërkombëtare, kontribut si ekspert në administratën publike, duke përfshirë pozicionin e zëvendësministrit të ekonomisë (2003-2005) dhe aktivitet të vazhdueshëm akademik që nga viti 2004 si pedagog në Universitetin e New York në Tiranë dhe aktualisht në Institutin Kanadez të Teknologjisë. Për shumë vite, Z. Ciko ka shërbyer në bordet e korporatave më të mëdha publike dhe private në Shqipëri. Gjatë periudhës 2012 – 2022 ka shërbyer si anëtar i pavarur i bordit drejtues të ish-Alpha Bank Albania dhe anëtar i komitetit të riskut të bankës. Z. Ciko ka kontribuar në përgatitjen e dokumenteve të dukshme të zhvillimit të qëndrueshëm dhe strategjik për Shqipërinë, duke përfshirë së fundmi Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022-2030 dhe shumë raporte dhe dokumente politikash që lidhen me rrugën e Shqipërisë në arritjen e Axhendës 2030 SDGs. Ai ka qenë autor i shumë artikujve dhe publikimeve mbi një spektër të gjerë çështjesh ekonomike në Shqipëri dhe rajon dhe ka qenë anëtar akademik i FMN-së në Takimet Pranverë të Bankës Botërore dhe FMN-së. Ai është bashkëthemelues, dhe president i Klubit të Harvardit të Shqipërisë për periudhën 2014-2020.