OTP Bank

Attila Kovacs

Attila Kovacs është shtetas hungarez, i cili ka një diplomë master në Financë dhe Menaxhimin e Informacionit nga Universiteti Corvinus i Shkencave Ekonomike (2003) dhe një diplomë MBA në Administrim Biznesi nga Mastriht School of Management dhe SEED Hungary (2018).

Ai e filloi karrierën e tij në vitin 2003 si ekspert i BI-së në OTP Bank në Hungari dhe ka mbajtur pozicione të ndryshme menaxheriale në financë brenda Divizionit të Strategjisë dhe Financave, si dhe në M&A brenda Divizionit të Bankës së Korporatave.

Nga viti 2009 deri në vitin 2016, ai shërbeu si Shef i Departamentit të Konsolidimit të Planifikimit dhe në vitin 2016, ai u emërua Shef i Departamentit Hungarez të Strategjisë, Planifikimit dhe Kontrollit.

Në vitin 2019, ai iu bashkua ekipit të M&A dhe ishte përgjegjës për ekzekutimin e aktiviteteve të blerjes në OTP Group.Në vitin 2022, Attila Kovacs u emërua si Kryetar i Bordit Mbikëqyrës në PortfoLion Capital Partners, krahu i kapitalit sipërmarrës të OTP Group.

Në korrik 2023, ai iu bashkua Bankës si Drejtor i Divizionit Financiar (Zyrtar Kryesor Financiar) dhe u bë Anëtar i Bordit të Menaxhimit në OTP Bank Albania.