OTP Bank

Llogaria Escrow

Llogaria Escrow është një marrëveshje e hartuar sipas dispozitave kontraktuale, ndërmjet dy palëve, për të kryer një transaksion. Një palë e tretë e pavarur dhe e besuar (Banka) merr dhe jep fonde ose dokumente për llogari të dy palëve që kryejnë këtë transaksion ndërmjet tyre. Koha e lëvrimit të fondeve përcaktohet nga përmbushja e kushteve, për të cilat është rënë dakord paraprakisht ndërmjet dy palëve.

Përfitimet

Hapat për të hapur një llogari Escrow ndryshojnë në varësi të llojit të llogarisë dhe ligjeve në fuqi.

This site is registered on wpml.org as a development site.