OTP Bank

Çfarë na udhëheq?

 

Vlerat

  • Stabiliteti
  • Orientimi ndaj Klientit
  • Besueshmëria
  • Qëndrueshmëria
  • Ekspertiza
  • Zhvillimi i Vazhdueshëm
 

Misioni

Të eksplorojmë, zbulojmë, mirëpresim, zhvillojmë dhe mbështesim anën më të mirë të të gjithëve!

 

Vizioni

Vizioni ynë është të renditemi ndër bankat e para për nga madhësia dhe cilësia dhe të bëhemi banka së cilës tregu i referohet në termat e cilësisë së produkteve dhe zgjidhjeve inovative.