OTP Bank

OTP Bank Albania

OTP Bank hyri në tregun bankar shqiptar në vitin 2018, ku Societe Generale njoftoi shitjen e aksioneve të saj në Societe Generale Albania tek Grupi OTP, proces i cili përfundoi me sukses në mars 2019.

Një hap tjetër gjigand u hodh në korrik 2022 ku Grupi OTP njoftoi përfundimin e transaksionit për blerjen e Alpha Bank Albania, duke vijuar më tej me finalizimin me sukses të bashkimit ligjor më 1 dhjetor 2022. Si rezultat, OTP Bank Albania forcon më tej pozicionin e tij në tregun shqiptar, duke e kryesuar si bankën e pestë më të madhe në vend në nivel asetesh dhe të tretën në terma të portofolit të kredive.

OTP Bank Albania është njohur nga “The Banker” me dy çmime prestigjoze si “Banka e vitit 2022” dhe “Banka e vitit 2023”, të cilët tregojnë më së miri përkushtimin dhe synimin tonë për zhvillim të vazhdueshëm.

Për të katërtin vit radhazi kurorëzohemi nga Euromoney si “Banka më e mire në Shqipëri për vitin 2023” me rezultate dhe zhvillime të jashtëzakonshme financiare. Këto arritje përforcojnë statusin e bankës tonë si një institucion financiar lider në vend, i njohur për shërbimin cilësor, zgjidhjet inovative dhe përkushtimin ndaj klientëve tanë.

Që nga vlerësimet tona të fundit, kemi lançuar grupin e parë të përmirësimeve të bankingut online, duke ofruar një platformë online më të avancuar si për bizneset ashtu edhe për klientët individualë. Një grup i dytë përmirësimesh është në proces, i cili do të zgjerojë numrin e ofertave digjitale, duke përfshirë pagesat e faturave nëpërmjet kodit QR, nënshkrimin digjital dhe menaxhimin e kartave. Banka është në fazën e 3-të të një projekti tjetër të rëndësishëm – një mjet për dhënien e kredisë që mundëson menaxhimin e fluksit të kredisë, nga fillimi në fund, në një mjedis digjital, si dhe ka nisur gjithashtu strategjitë që lidhen me segmentin e bujqësisë dhe kreditë për blerje banese.

Si një tjetër tregues i rëndësisë së Bankës në rritje në vend, OTP Bank Albania u zgjodh gjithashtu si lideri kryesor për emetimin e eurobondit për 10-vjeçarin e fundit në Shqipëri.

Qëllimi ynë është të zhvillojmë një marrëdhënie afatgjatë, korrekte e transparente me ju, Klientët. Bazuar në besimin e ndërsjellë dhe kërkimin e zgjidhjeve më të mira – ne përmbushim misionin tuaj duke mbështetur vendimet e duhura. Ne do të kërkojmë gjithmonë zgjidhjen më të mirë për ju, pasi ky është themeli i një mjedisi motivues biznesi dhe i marrëdhënieve të shëndetshme afatgjata të biznesit. Ne do të vazhdojmë të zhvillojmë dhe t’ju sugjerojmë zgjidhje dhe produkte të personalizuara për operacione financiare efektive dhe të sigurta.

Tashmë ne shtrihemi me një rrjet prej 49 degësh të pozicionuar në mënyrë strategjike dhe me një rrjet prej më shumë se 180 bankomatesh në të gjithë Shqipërinë.