OTP Bank

Komitete të tjera

Në përputhje me kërkesat e Grupit OTP Bank, në bankë mbahen edhe dy komitete të tjera raportuese në Këshillin Drejtues: që nga viti 2010 Komiteti i Riskut dhe duke filluar nga viti 2011 Komiteti i Kompensimeve dhe Përfitimeve. Për të pasur një pasqyrë globale të veprimtarisë bankare në mënyrë të rregullt, gjenden të implementuara komitete të shumta të specializuara të brendshme, të kryesuara nga Drejtori i Përgjithshëm, të cilat mbulojnë fushat kryesore të veprimtarisë së bankës.

This site is registered on wpml.org as a development site.