OTP Bank

Tendera

I/E Nderuar,

Banka OTP Albania ju fton të merrni pjesë në procesin e prokurimit, “KPP-2024-2198 “Transport i Pajisjeve të rënda/IT dhe Mobilje të Bankës”.
Bashkengjitur do të gjeni:

– Kërkesën për Propozim

Oferta juaj duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Protokollin e Bankës, në adresën: Bul. Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 9, Tirana, Albania për Sektorin e Prokurimeve.

Afati i dorezimit të ofertës është data 1 Korrik 2024, 14:00 CET.

Faleminderit për bashkëpunimin,

KPP-2024-2198 Transport mobilje dhe pajisje te renda dhe IT