OTP Bank

Prona në Shitje

Në këtë faqe do të gjeni mundësi unike:

  • Për të investuar në prona të paluajtshme me çmimet më të favorshme në treg.
  • Për tu regjistruar si Agjent Shitjesh ose si Agjensi Real Estate dhe të përfitoni nga komisionet tonat të ndërmjetësimit.
  • Për të kontaktuar me specialistë dhe ekspertë të fushës së pronave të paluajtshme sipas qytetit apo zonës ku ju ndodheni.
  • Për tu regjistruar në përditësimet që i bëhen portofolit të pronave të OTP Bank Albania.
  • Shpenzimet noteriale dhe të regjistrimit të pronës në ZRPP-në përkatëse paguhen nga pala Blerëse.

Klikoni më poshtë për të shkarkuar Katalogun e Pronave në Shitje: