OTP Bank

Dizajni i Markës

Logoja e OTP (simboli dhe teksti së bashku)

Qëllimi i logos së OTP Bank është të shprehë filozofinë tonë, identitetin tonë të markës në një entitet të vetëm vizual dhe verbal. Logo e OTP Bank tregon kompleksitetin e aktivitetit të saj në sektorin bankar dhe pozicionin e institucionit si lider në treg. Emocionaliteti i saj pasqyron qasjen e hapur dhe të sinqertë: marrëdhënien e barabartë me partnerët e OTP Bank.

 

Emblema (rrethi i besimit)

Rrethi, si një formë e përsosur, simboli i lashtë i monedhave, frymëzon ndryshim të vazhdueshëm dhe gatishmëri dhe rrezaton fuqi. Ai mishëron përsosmërinë dhe komunikon nevojën për plotësi. Harku që e rrethon është i hapur në kuadratin e sipërm të djathtë, duke përcjellë premtimin e fleksibilitetit, përmirësimit dhe rritjes. Të dy format së bashku simbolizojnë asetet, informacionin dhe besimin që na janë besuar.

I ngjyrosur njësoj si harku, disku i vogël që shpërthen nga pjesa e hapur përfaqëson vlerat e reja që rrjedhin nga puna, ekspertiza dhe shërbimet tona. Simbolizon dobinë, rritjen dhe mundësinë e përmirësimit, ndërsa shprehet se përveç qëllimeve dhe detyrave të mëdha, Grupi i Bankës sonë është i përkushtuar edhe ndaj partnerëve tanë.

 

Ngjyra

Ngjyra e gjelbër ka një efekt pozitiv në të gjitha kulturat e botës; simbolizon ripërtëritjen, freskinë dhe dijen, dhe në Evropë është edhe ngjyra e parasë. Duke përdorur dy tonalite të ndryshme të ngjyrës jeshile, ne theksojmë diversitetin, qartësinë dhe disponueshmërinë.

Në përgjithësi, logoja e OTP mishëron një bankë të besueshme, të vëmendshme që është në të njëjtën kohë inovative: logoja është simboli i besimit.

Logo e OTP Bank

Për të shkarkuar logon e OTP Bank, ju lutem klikoni këtu

Kontakt

marketing@otpbank.al