OTP Bank

Blerja e një shtëpie

Blerja e shtepise eshte nje nga momentet me te rendesishme ne rrugetimin e gjithekujt. Ky vendim nuk ka te beje vetem me faktin se po beni nje nga investimet me te medha te jetes, por gjithashtu nese do t’i pershtatet nevojave tuaja personale te jetes aktuale, por edhe zgjerimit te familjes ne te ardhmen.

Nese nuk keni eksperience te meparshme ne aplikimin per kredi per shtepi, eshte e nevojshme te informoheni ne menyren e duhur. Banka OTP Albania sjell disa informacione te cilat mund te ndihmojne ne thjeshtimin e procesit te aplikimit.

Hapi i pare eshte  gjetja e nje shtepie qe i pershtatet kerkesave dhe nevojave tuaja, e pajisuar me dokumentacion te rregullt. Ne rastin e blerjes se shtepise me financim nga banka, sigurisht nevojitet qe shitesi i prones te jete i gatshem per kete proces.

Me pas paraqituni ne degen me te afert ku do te  familjarizoheni me procesin e kredimarrjes, normat e interesit dhe komisionet. Specialistet e marredhenies me klientin jane te gatshem te asistojne pergjate gjithe procesit te financimit duke ju informuar per gjithcka qe do te nevojitet

Nje faktor kyc ne aprovimin e kredise eshte deshmia e te ardhurave nga te gjitha burimet tuaja financiare si: te ardhurat nga paga, puna e dyte, qiraja, punesimi i pavarur etj. Ne menyre qe kredidhenesi te kryeje nje perllogaritje te te ardhurave dhe shpenzimeve, eshte e rendesishme te identifikohen detyrimet tuaja mujore. Kesisoj banka konkludon ne nje vendim real sa i perket shumes qe mund te perfitohet, kohezgjatjes se detyrimit dhe kestit mujor.

Gjithashtu cka merret ne konsiderate eshte edhe historiku i pagesave te kesteve te meparshme. Kjo pasi nje historik i mire pagesash i tregon kredidhenesit qe ju i paguani detyrimet kreditore ne kohe.

Cilet jane termat qe do te ndeshni pergjate aplikimit?

  • Principali – Shuma fillestare e parave e cila eshte marre hua nga kredimarresi.
  • Prim i Sigurimit te Prones – Komision i cili siguron mbrojtje nga rreziqe te medha te prones, sic jane zjarri, vjedhja apo deme te motit.
  • Prim i Sigurimit te Jetes – Komision i cili aplikohet per sigurimin e jetes ku ne rast fatkeqesie, kompania e sigurimit shlyen detyrimin financiar, pa qene e nevojshme te perfshihen familjaret.
  • Kredi me interes fiks – Kredi e cila aplikon keste te pandryshueshme per nje afat te caktuar, te dakordesuar me banken.
  • Kredi me interes variabel – Kredi e cila aplikon keste te ndryshueshme ne varesi te normes se interesit te Bankes se Shqiperise.
  • Historiku i pagesave – Raport i pagesave te kesteve te produkteve bankare te perfituara ne cdo banke nga aplikuesi.

OTP Bank Albania ofron keshillim financiar nga nje staf i kualifikuar i cili ju ndihmon ne cdo faze te ketij rrugetimi duke ju kursyer kohe dhe mundim e duke e bere procesin e kredimarrjes sa me te thjeshte e te shpejte.

Per informacion me te detajuar lidhur me termat dhe kushtet e kredise per shtepi drejtohuni ketu.