OTP Bank

Monitorimi i Eksperiencës së Klientëve

Ne punojmë çdo ditë për t’i dhuruar klientëve një përvojë sa më pozitive, por në të njëjtën kohë duhet të sigurohemi se jemi në rrugën e duhur dhe se po bëjmë gjënë e duhur. Ky është qëllimi i Monitorimit të Eksperiencës së Klientit.

Mënyra më e mirë për të monitoruar eksperiencën e klientëve tanë është mbledhja, menaxhimi dhe trajtimi i zërit të klientit.

Angazhimet tona në këtë drejtim, kanë të bëjnë me centralizimin e Zërit të Klientit në një njësi të vetme, me krijimin, përditësimin e procedurës dhe të mjetit që do të ndihmojnë në menaxhimin e Zërit të Klientit. Të gjitha këto përpjekje janë bërë në mënyrë që të mund të analizojmë reagimet e klientëve dhe të kuptojmë nevojat dhe shqetësimet e tyre.

Ne kemi arritur që koha mesatare e përgjigjes për një ankesë të klientit të jetë 3 ditë pune, megjithëse në procedurë është përcaktuar 10 ditë pune.