OTP Bank

Politika e Marketingut të Përgjegjshëm

OTP Bank Albania, si pjesë e Grupit OTP angazhohet të veprojë në përputhje me të gjitha dispozitat e parashikuara në Politikën e Marketingut të Përgjegjshëm duke patur si kryefjalë komunikimin e drejtë e informacionin e saktë si dhe respektimin e rregulloreve për mbrojtjen e konsumatorit. Komunikimet tona të marketingut shfaqin vlerën e diversitetit dhe respektojnë dinjitetin njerëzor.

Këtu mund të shkarkoni Politikën e Marketingut të Përgjegjshëm.