OTP Bank

Kodi i Etikës

OTP Bank Albania, si pjesë e Grupit Bankar Hungarez, OTP Bank Plc angazhohet të veprojë në përputhje me të gjitha dispozitat e parashikuara në këtë Kod Etike duke patur si kryefjalë integritetin dhe përgjegjësinë në rolin tonë si bankierë dhe përmbushjen e misionit tonë si Bankë. Synimi ynë për të qenë ndër bankat më të mira, në madhësi dhe cilësi dhe për t’u bërë Banka referencë për sa i përket shërbimit, cilësisë së produkteve dhe zgjidhjeve inovative bazohet së pari në punën e kualifikuar të punonjësve tanë dhe veçanërisht sjelljes së tyre etike.

Shkarkoni Kodin e Etikës