OTP Bank

Të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi!

Me kredinë për shtëpi nga OTP Bank Albania ti do të përfitosh normat më të favorshme të interesit nëse je pagamarrës apo e sjell pagën te ne.

Nëse ti na sjell kredinë tënde ekzistuese, do të përfitosh edhe 0% komision disbursimi.

Madje, do të përfitosh edhe zbritje në produktet elektroshtëpiake dhe mobilim për shtëpinë tënde.

Nxito të aplikosh!

 

Përfitimet

  • Komision disbursimi FALAS për transferimin e kredisë ekzistuese
  • Deri në 20% ulje në elektroshtëpiake dhe mobilim në partnerët tanë: Globe, Mudo Concept dhe Ozone Electronics
  • 1.9% normë fikse interesi për 1 vit në Euro; 3.6% normë fikse interesi për 2 vjet në Lekë
  • Shumë maksimale deri në 300,000 Euro
  • Financim deri në 90%
  • Kohëzgjatje 30 vjet
  • Financim pa kolateral në partnerë të caktuar

 
Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 maj 2024.

 

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: