OTP Bank

Bëhu praktik me Kredinë Konsumatore

Bëhu praktik!

Merri të gjitha me normë interesi fikse 7%, për 3 vitet e para.

Kredia Konsumatore ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër; Aparate elektrike dhe elektronike, Mobilje për shtëpinë tuaj, Pajisje për ajër të kondicionuar, Kompjuter personal, Financimin e pushimet tuaja, Studimet e fëmijëve, etj.

Nxito të aplikosh!

 

Për tu patur në konsideratë për këtë fushatë:

  • Fushata i drejtohet të gjithë individëve të ardhurat e të cilëve përftohen nga paga
  • Kohëzgjatja e kësaj fushate është tre muaj: maj 2024 – korrik 2024
  • Nga kjo fushatë mund të përfitojnë të gjithë individët, klientë ose jo të OTP Bank Albania
  • Kredia konumatore është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qendrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri.

 

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: