OTP Bank

Na shkruaj

Ke një pyetje?

Na shkruaj!

Nëse ke nevojë për më shumë informacion mbi produktin/shërbimin, të lutem përdor formularin e mëposhtëm.

Banka OTP Albania, si kontrollues i të dhënave, do të përpunojë të dhënat e paraqitura me qëllim të përpunimit të kërkesës suaj. Të dhënat përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj, të cilin ju e jepni duke klikuar butonin Dërgo. Të dhënat do të ruhen deri në fund të qëllimit të përpunimit. Më shumë rreth përpunimit të të dhënave personale.