OTP Bank

Mobile Version

Kurdo… Ngado… Përherë

Përfitimet e përdorimit të Mobile Banking

  • Monitoroni dhe kryeni transakione bankare kudo që ndodheni. Në rast se nuk keni kohë, jeni të ngarkuar në punë, apo jeni me pushime, vetëm me një klik në aplikacionin M-Banking ju mund të:
  • Kontrolloni transaksionet e veprimeve në llogari pa asnjë komision;
  • Informohuni në kohë reale për të gjitha produktet që keni në bankën tonë;
  • Informohuni në kohë reale mbi kursin e këmbimit valutor
  • Bëni pagesën e kësteve të kredive;
  • Kryeni pagesën e kartës së kreditit;
  • Kryeni transferta nga llogaria juaj rrjedhëse në llogarinë tuaj të kursimit dhe anasjelltas;
  • Kryeni transferta kombëtare në monedhë të huaj duke kursyer kohë dhe para pasi komisionoheni 50% më lirë se në degë;
  • Dërgoni mesazhe, ankesa ose kërkoni informacion nëpërmjet modulit të qendrës së komunikimit në aplikacionin Mobile Banking.