OTP Bank

lpob

I dashur klient,

Ju lutem për aktivizimin e aplikacionit të ri të mobile banking dhe shërbimit të Online Banking ndiqni hapat e mëposhtëm.

Aktivizimi i Mobile Banking

Hapi 1: Për të aktivizuar aplikacionin e ri të mobile banking ju fillimisht duhet ta shkarkoni atë duke klikuar në njërën prej ikonave më poshtë:

Hapi 2: Ju lutem merrni kodet nga aplikacioni i vjetër:

02.Mesazhe te Sigurta
08.Kredencialet 1

Hapi 3: Vendosni kodin e regjistrimit dhe kodin 6 shifror në aplikacion e ri që keni shkarkuar

01.Kodet e Aktivizimit 1

Hapi 4: Pasi të keni vendosur këto dy kode, ju duhet të përcaktoni një PIN, i cili duhet të ketë gjashtë shifra dhe më pas ta konfirmoni atë.

03.Vendos PIN e ri
03.Vendos PIN e ri 1

Kujtesë: Aksesimi i Online Banking

Pasi të keni përfunduar aktivizimin e mobile banking, ju mund të vijoni të përdorni shërbimin Online Banking. Për këtë gjë ju duhet të keni një kompjuter.

Hapi 5: Hyr në faqen tonë zyrtare www.otpbank.al

06.Online Banking Activation
07. Online Banking Log In 1

Hapi 6: Në fushën e parë shkruani emrin e përdoruesit, të cilin e gjeni në udhëzuesin që do të merrni në hapësirën «Mesazhe të Sigurta» në aplikacionin tuaj të vjetër të mobile banking:

02.Mesazhe te Sigurta 1

Hapi 7: Në fushën e dytë shkruani kodin OTP të cilin e gjeneroni nëpërmjet aplikacionit të ri në telefonin tuaj sipas hapave të mëposhtëm:

09.Online Banking Activation 1
09.Online Banking Activation 2
09.Online Banking Activation 3

Hapi 8: Pasi të keni futur kodin PIN, do të gjenerohet kodi një përdorimësh, i cili duhet të vendoset në fushën e dytë në faqen e online banking:

12. One Time Password 1

Kjo është faqja e pare që do të shfaqet pasi të jeni futur në llogarinë tuaj të online banking:

13.Online Banking

Pasi të keni SHKARKUAR dhe AKTIVIZUAR aplikacionin e ri « OTP Bank », sigurohuni të fshini aplikacionin e vjetër menjëherë për përdorim më të thjeshtë.

Përdorim të këndshëm!