OTP Bank

Paketa dinamike

  Fushatë për Paketën Dinamike  

  Kompletoje paketën me produktet e kredisë, Kartë Krediti apo Overdraft dhe përfito zbritje në çmimin e paketës.

  1. Pjesëmarrës në fushatë:  1.1 Në fushatë mund të marrin pjesë të gjithë individët të cilët kanë paketat e pagës të pajisura me kartat e debitit Debit Mastercard; Mastercard Gold dhe Visa Gold.

    2. Përfitimet e fushatës:

  2.1 Klienti pajiset me 1 nga produktet (OVD ose Kartë Krediti) dhe përfiton deri në 50% zbritje të çmimit të paketës.

  2.2 Klienti pajiset me të dy produktet (OVD dhe Kartë Krediti) dhe përfiton deri në 100% zbritje të çmimit të paketës.

   

  3. Kushtet e fushatës:

  3.1 Çmimi promocinal aplikohet që nga muaji i parë i pajisjes me produkte deri në momentin që klienti mbyll produktet OVD dhe/ose Kartën e Kreditit.

  3.2 Nuk përfitojnë nga oferta promocionale klientët që kanë aktualisht paketa me çmime promocionale.


  Zgjidh opsionin e financimit:
  Kësti Mujor - periudha e parë
  -
  Kësti Mujor - periudha e mbetur
  -
  Shuma e kredisë
  -
  Shuma për t'u paguar
  -
  Afati
  -
  Norma fikse e interesit - periudha e parë
  %
  Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
  %

  Formulari i aplikimit për kredi