OTP Bank

Kredi Unik

  Disa sfida janë krijuar vetëm për ty dhe do t’i përballësh pa të tjerë.

  Për këtë arsye kemi krijuar Kredinë Unik. Një kredi individuale e cila nuk kërkon garantor dhe kolateral, me aprovim brenda 24 orëve.

  Plotëso të dhënat e tua më poshtë në mënyrë që kolegët tanë të mund të të telefonojnë dhe të rezervosh takimin tënd në një nga degët tona.


  Zgjidh opsionin e financimit:
  Kësti Mujor - periudha e parë
  -
  Kësti Mujor - periudha e mbetur
  -
  Shuma e kredisë
  -
  Shuma për t'u paguar
  -
  Afati
  -
  Norma fikse e interesit - periudha e parë
  %
  Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
  %

  Formulari i aplikimit për kredi