OTP Bank

Kredi për Shtëpi

  Me këdo që të jesh, ngado që të shkosh, gjithmonë do të duash të kthehesh në shtëpi!

  Me kredinë për shtëpi, ti përfiton:
  • 1.9% normë interesi fikse për vitin e parë në Euro
  • 2.9% normë interesi fikse për vitin e parë në Lek
  • Financim deri në 90%
  • Shumë maksimale 300,000 Euro
  • Kohëzgjatje 30 vjet
   

  Kliko monedhën që dëshiron:

  Lek Euro

  Kësti Mujor - periudha e parë
  -
  Kësti Mujor - periudha e mbetur
  -
  Shuma e kredisë
  -
  Shuma për t'u paguar
  -
  Afati
  -
  Norma fikse e interesit - periudha e parë
  %
  Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
  %

  Formulari i aplikimit për kredi