OTP Bank

Kredi për Shtëpi

  Me këdo që të jesh, ngado që të shkosh, gjithmonë do të duash të kthehesh në shtëpi!

  Me kredinë për shtëpi, ti përfiton:
  • 1.9% normë interesi fikse për vitin e parë në Euro
  • 2.9% normë interesi fikse për vitin e parë në Lek
  • Financim deri në 90%
  • Shumë maksimale 300,000 Euro
  • Kohëzgjatje 30 vjet
   
  🎁 Do të kesh edhe një dhuratë nga ne nëse kredia do të aprovohet. 🎁

  Zgjidh opsionin e financimit:
  Shuma e kredisë
  -
  Kësti mujor
  -
  Vlera totale për tu paguar
  -

  Formulari i aplikimit për kredi