OTP Bank

Landing

  • Deri në 2,000,000 Lekë
  • Pa kolateral!
  • Proces i shpejtë dhe financim i menjëhershëm!
  • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë!

Llogaritësi i kredisë

300 €
25.000 €
12 muaj
72 muaj
Shuma totale e kredisë
25.000,00EUR
Kësti mujor
423,62 EUR
Shuma totale e shlyerjes
30.500,85 EUR
Shuma e interesit
5.500,85EUR

Llogaritësi i kredisë është vetëm për qëllime informative dhe nuk mund të përdoret për qëllime të tjera. Llogaritja e normës efektive të interesit në këtë kalkulator të kredisë përfshin kostot e kambialit dhe kërkesën në Regjistrin e Kredive, si dhe shumën e tarifës së miratimit të kredisë.


Formulari i aplikimit për kredi