Si mund të aplikoj?

Dua të aplikoj!

Nëse keni pyetje ose paqartësi ose ndiheni më komod të dërgoni aplikimin tuaj me anë të një telefonate, një nga agjentët tanë do t’ju përkrahë përgjatë gjithë procesit.

Të gjitha fushat janë të detyrueshme

Çfarë do të ndodhë?

  1. banka OTP, hapi i pare

    Ju do të telefonoheni nga një agjent i bankës i cili do t’ju bëjë një vlerësim paraprak.

  2. banka OTP, hapi i dyte

    Nese ju plotësoni kushtet paraprake, agjenti yne do t’ju rezervojë një takim në një nga degët e bankës.

  3. banka OTP, hapi i trete

    Aplikimi juaj do të shqyrtohet dhe ju do të njoftoheni për vendimin.

Pyetje dhe Përgjigje

Kredia mund të zgjasë nga 1 deri në 7 vite
Për të aplikuar për Kredinë Konsumatore Ekspres ju duhet të paraqiteni në degë me:
  1. Deklaratë të ardhurash
  2. Kartë identiteti ose pasaportë
  3. Certifikatë familjare
  4. Bashkëhuamarrës
Po, gjithsesi aplikimi do të jetë subjekt aprovimi konform politikave të bankës
Nëse të gjitha kërkesat e bankës janë plotësuar me informacionin tuaj, ju do të merrni një përgjigje brënda ditës së punës së aplikimit tuaj
Po, ju mund të shlyeni kredinë në menyrë të plotë apo të pjesshme kur të dëshironi, duke përmbushur kërkesat e bankës