OTP Bank

Paketa Evolucion

Përfitimet

 • Hapje dhe mbyllje llogarie pa komision
 • Tërheqje dhe depozitime pa komision nga llogaria juaj
 • Përdorim 24 orë në ditë në 7 ditë të javës i llogarisë suaj të biznesit nëpërmjet kartës së debitit
 • Tërheqje pa komision nëpërmjet kartës së debitit në të gjitha ATM-të e OTP Bank si edhe pagesa pa komision në të gjitha pikat e shitjes POS brenda Shqipërisë
 • Mundësi e aksesimit të llogarisë nga të gjitha ATM dhe POS jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj
 • Blerje në Internet nëpërmjet kartës duke shfrytëzuar fondet në llogarinë tuaj të biznesit
 • Sigurim jete në udhëtim dhe asistencë mjekësore gjatë udhëtimit të lidhura këto me kartën e debitit brenda paketës suaj
 • Informacion i menjëhershëm me SMS në celularin tuaj për çdo ndryshim që ndodh në llogarinë e biznesit
 • Kryerja e transfertave të ndryshme për llogari të biznesit tuaj nga llogaria e biznesit pa qenë e nevojshme të paraqiteni në ambjentet e bankës.

Kushtet e përgjithshme

 • Llogari Rrjedhëse
 • Kartë Debiti MasterCard për Biznese
 • SMS Banking ose NET banking në varësi të zgjedhjes suaj.
 • Duke zgjedhur paketën EVOLUCION e dizenjuar për Bizneset ju do të paguani 36 – 40% më pak për produktet brenda saj.