OTP Bank

Pagamarrës

Përfitimet

  • Overdraft automatik me një vlerë deri në 2 rroga neto
  • Paketa shërbimi për llogari rrjedhëse me kushte preferenciale në varësi të vlerës së pagës dhe preferencave të punonjësit, përfshirë:

– Llogari rrjedhëse,
– Karta (Debit Mastercard, MasterCard Gold)
– Banka në Internet me OTP / NET,
– Banka në Celular me OTP / SMS,
– Tërheqje Cash në çdo ATM, pa pagesë,
– Urdhra
– Debitim të drejtpërdrejtë, etj.

  • Përqindje interesi konkurruese për depozita me afat të përcaktuar
  • Për të gjitha llojet e kredive (kredi hipotekimi, kredi për shtepi, kredi konsumatore, leasing, etj.) normë interesi preferenciale dhe procedura më të shpejta.