OTP Bank

Çeqe

OTP Bank ofron:

  • ÇEQE PERSONALE
  • ÇEQE BANKARE
  • ÇEQE UDHËTARI

LËSHIMI I ÇEQEVE

  • Çeqe Bankare:

OTP Bank lëshon çeqe bankare për klientët e saj, të firmosur me firmat e autorizuara të bankës. Klienti mund t’a tërheqë në çdo moment, kundrejt pagesës së shumës së çekut.

  • Çeqe Personale:

Të gjithë klientët që kanë llogari rrjedhëse me OTP Bank mund të pajisen me çeqe personale për t’i perdorur ato si metoda pagese. Klienti mjafton vetëm të paraqesë kërkesën pranë një prej degëve tona. Libri i çeqeve lidhet me llogarinë e klientit pranë nesh dhe firmoset prej tij.

PRANIMI I ÇEQEVE

  • Çeqe Bankare:

OTP Bank pranon çeqe bankare të lëshuara nga banka vendase dhe të huaja. Çeqet bankare të lëshuara nga banka vendase në LEK paguhen sapo të paraqiten duke aplikuar datë valutën e përcaktuar në Kushtet e Punes në fuqi. Çeqe bankare të lëshuara nga banka të huaja do të paguhen sipas marrëveshjeve që kemi me bankat tona korrespondente.

  • Çeqe Personale:

Të gjitha çeqet personale të lëshuara nga klientët e OTP Bank, do të paguhen menjeherë pa komision për klientin. OTP Bank pranon çeqe personale nga banka të huaja në favor të klientit të cilat paguhen sipas marrëveshjeve që kemi me bankat korrespondente.