OTP Bank

Financim afatmesëm dhe afatgjatë

Përfitimet

  • Kapital qarkullues permanent
  • Investime dhe punime investimi në Shqipëri dhe përtej kufirit, kudo që OTP Group ka prezencë
  • Makineri & pajisje prodhimi dhe mallra të qëndrueshme (afat-gjatë)
  • Prokurimi i pajisjeve dhe mjeteve të transportit
  • Prona pasuri të patundshme: tokë dhe ndërtesë ekzistuese ose që do të ndërtohet (filiali qëndror i korporatës, magazinë, “showroom” (sallë ekspozimi)
  • Përveç këtyre, OTP Bank mund të ofrojë lehtësi kredituese “ombrellë” (paketa financimi afatmesëm, afatgjatë) që të shfrytëzohen për projekte të ndryshme të parashikuara për t’u zhvilluar në të ardhmen e afërt (brenda 1 viti).