OTP Bank

Garanci Bankare

Përfitimet

Ne japim dhe pranojmë garanci bankare në favor të:

  • Përfituesve vendas (garanci brenda vendit)
  • Përfituesve të huaj (garanci ndërkombëtare)

Kushtet e përgjithshme

Garancitë më të zakonshme bankare përfshijnë:

  • Bid bond (garanci tenderi)
  • Garancia e kontratës
  • Garancia e paradhënies/shlyerjes
  • Garancia për parapagim
  • Garancia e dërgesës
  • Garancia e realizimit
  • Garancia e pagesës
  • Garancia doganore

Ne i këshillojmë klientët tanë në çdo hap të procesit.