OTP Bank

Paketa Smart

Përfitimet

 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë;
 • Informacion i menjëhershëm për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga Llogaria Rrjedhëse, nëpërmjet shërbimit SMS Banking;
 • Kryerjen e pagesave të faturave utilitare, kryerjen e xhirimeve ose transfertave në çdo moment nëpërmjet shërbimit Online Banking;
 • Çelje depozite me Afat ose Optimal, aplikim për kartë debiti, nëpërmjet shërbimit Online Banking.

Për më tepër, Ju do të përfitoni:

 • Limite më të larta përdorimi, nëse zgjidhni njërën prej kartave MasterCard ose Visa Premier;
 • Akses në sallën VIP në Aeroportin e Rinasit nëse përzgjidhni kartën MasterCard Gold;
 • Sigurim jete në udhëtim i cili ofrohet për kartat MasterCard Gold dhe Visa Premier.

Më shumë mbi paketën Smart

Përmbajtja e paketës:

 • Llogari Rrjedhëse
 • Karte debiti*
 • SMS Banking
 • Online Banking
*Ne ofrojmë mundësinë e përzgjedhjes së kartës që dëshironi të përfshini brënda paketës tuaj, mes gamës së gjerë të kartave tona të debitit si Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold ose Visa Premier.
 • Tërheqje pa komision në çdo ATM të bankës sonë.
 • Blerje pa komision në çdo POS brënda vendit.
 • Mundësi përdorimi në të gjitha ATM dhe POS jashtë territorit të Shqipërisë.
 • Mundësi blerje në internet duke shfrytëzuar fondet ne Llogarinë Rrjedhëse.
 • Siguri maksimale përmes tekonologjisë Chip.
ico document check

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës janë si më poshtë:
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti.