OTP Bank

Paketa pension

Paketa e Pensionit ofrohet pa afat.

Përmbajtja e paketës:

 • Karte debiti Maestro;
 • Depozitë Elastike;
 • Karte debiti Maestro;
 • Klientëve ju aplikohet komision mujor për paketën. Komisioni mbahet nga llogaria rrjedhëse çdo fund muaji.

Përfitimet

Duke u paisur me paketën e Pensionit, ju do të përfitoni:

 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë.
 • Aksesim 24 orë në ditë, në 7 ditë të javës i Llogarisë Rrjedhëse nëpërmjet Kartës së Debitit.
 • Tërheqje nëpërmjet Kartës së Debitit pa komision në çdo ATM të OTP Bank.
 • Pagesë pa komision në çdo POS brënda vendit.
 • Mundësi e aksesimit të llogarisë nga të gjtha ATM dhe POS jo vetëm brënda, por edhe jashtë vendit.
 • Blerje në internet nëpërmjet Kartës së Debitit duke shfrytëzuar fondet në llogarinë rrjedhëse.
 • Mundësi kursimi në baza të rregullta mujore duke kaluar fondet nga Llogaria Rrjedhëse në Depozitën Elastike.
ico document check

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës janë si më poshtë:

 • Pasaportë ose Kartë Identiteti.