OTP Bank

Paketa e Studentit

OTP Bank ka përgatitur një paketë të produkteve për studentët që do t'i mbështesë ata në jetën e përditshme.

Nëse nuk keni përdorur kurrë shërbime bankare, tani është koha e duhur për ta bërë këtë. Si përdorues të Paketës Junior, me kushte të favorshme, do të keni mundësinë të njiheni me produktet bazë bankare dhe përfitimet e tyre.

Përmbajtja e Paketës Student

Duke u pajisur me paketën Student, ju do të përfitoni produktet e mëposhtme:

 • Llogari rrjedhëse në monedhën Lekë;
 • Llogari rrjedhëse në monedhën Euro;
 • Kartë Debiti MasterCard Standard;
 • SMS Banking;
 • Online Banking;
 • Depozitë Elastike.

Përfituesit e Paketës

Paketa Student është e vlefshme për studentët me kohë të plotë nga 18 deri në 24 vjeç.

Përfitimet

Me çeljen e paketës Student ju do të përfitoni nga gama e gjerë e shërbimeve që ne ofrojmë:

 • Depozitime/tërheqje, transferta dhe këmbime nëpërmjet Llogarisë Rrjedhëse.
 • Depozitim pa komision nga palët e treta në llogarinë e studentit.
 • Depozitim pa komision nga palët e treta në llogarinë e studentit.
 • Informacion dhe veprime 24/7 nëpërmjet shërbimit Online Banking.
 • Kryerjen e pagesave të të gjitha faturave utilitare pa komision.
 • Mundësi kursimi në baza të rregullta mujore me Depozitën Elastike.
 • Urdhër debitimi automatik pa komision.

Më shumë rreth paketës Student

Gjithashtu, karta e debitit e përfshirë në këtë paketë ju mundëson:

 • Tërheqje pa komision në çdo ATM të bankës sonë.
 • Mundësi përdorimi në të gjitha ATM dhe POS jashtë territorit të Shqipërisë.
 • Blerje në internet pa komision duke shfrytëzuar fondet në llogarinë rrjedhëse.
 • Nuk aplikohet tarifë antarësimi për kartën e debitit.
 • Siguri maksimale përmes teknologjisë Chip.

 

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës Student:

 • Llogari rrjedhëse në monedhën Lekë;
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti;
 • Vërtetim nga Universiteti që konfirmon statusin student.