OTP Bank

Paketa e pagës

Përfitimet

 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë.
 • Shërbimin SMS Banking: Informacion i menjëhershëm për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga Llogaria Rrjedhëse.
 • Shërbimin Online Banking: Kryerjen e pagesave të faturave utilitare, kryerjen e xhirimeve ose transfertave në çdo moment.
 • Çelje depozite me Afat ose Optimal, aplikim për kartë debiti, nëpërmjet shërbimit Online Banking.
 • Mundësi kursimi në baza të rregullta mujore duke kaluar fondet nga Llogaria Rrjedhëse në Depozitën Elastike.

Për më tepër, Ju do të përfitoni:

 • Limite më të larta përdorimi, nëse zgjidhni njërën prej kartave MasterCard ose Visa Premier.
 • Sigurim jete në udhëtim i cili ofrohet për kartat MasterCard Gold dhe Visa Premier.

*Ne ofrojmë mundësinë e përzgjedhjes së kartës që dëshironi të përfshini brënda paketës tuaj, në të gjithë gamën tonë të gjerë të kartave të debitit si Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold ose Visa Premier.

Me shumë mbi Paketën e Pagës

 • Paketa ofrohet pa afat;
 • Përmbajtja e paketës:
  • Llogari Rrjedhëse
  • Karte debiti*
  • SMS Banking
  • Online Banking
  • Depozitë Elastike
 • Tërheqje pa komision në çdo ATM të bankës sonë.
 • Blerje pa komision në çdo POS brënda vendit.
 • Mundësi përdorimi në të gjitha ATM dhe POS jashtë territorit të Shqipërisë.
 • Mundësi blerje në internet duke shfrytëzuar fondet ne Llogarinë Rrjedhëse.
 • Siguri maksimale përmes tekonologjisë Chip.
ico document check

Dokumentat që kërkohën për çeljen e paketës janë si më poshtë:

 • Pasaportë ose Kartë Identiteti