OTP Bank

Standing Order

Urdhri i Përhershëm (Standing Orders) është një metodë e automatizuar e kryerjes së një pagese, ku një person ose biznes udhëzon bankën për t’i paguar një personi ose biznesi një shumë fikse parash në intervale të rregullta dhe fikse.

Përfitimet nga shërbimi i Urdhrit të përhershëm:

  • Pa pagesë për të dy palët
  • Vendosen lehtësisht
  • E dobishme për pagesa të përsëritura

Avantazhi më i madh i urdhrave të përhershëm është aplikimi i tyre në pagesat e përsëritura. Ky është një ndër opsionet më të mira për individët ose kompanitë që kanë nevojë për organizimin e pagesave periodike.